Có một vài thay đổi về chức vô địch trong bản LOL 10.9 vì không có nhiều thay đổi ảnh hưởng đến meta. Đây là danh sách những nhà vô địch mạnh nhất cho mọi vai trò trong bản 10.9.

Nhà vô địch mạnh nhất trong Liên minh huyền thoại bản vá 10.9

Liên Minh Huyền Thoại

1. Top – Darius

  • Tỉ lệ chiến thắng: 51,13%
  • Tỷ lệ chọn: 9,23%

darius

Danh sách cấp làn đường trên cùng: Darius, Garen, Fiora, Nasus, Ngộ Không.

2. Đi rừng – Zac

  • Tỉ lệ chiến thắng: 50,34%
  • Tỷ lệ chọn: 8,49%

zac

Danh sách bậc đi rừng: Zac, Fiddlesticks, Elise, Grave, Wukong.

3. Đường giữa – Fizz

  • Tỉ lệ chiến thắng: 50,89%
  • Tỷ lệ chọn: 5,64%

fizz

Danh sách cấp đường giữa: Fizz, Diana, Katarina, Yasuo, Ekko.

4. ADC – Miss Fortune

  • Tỉ lệ chiến thắng: 51,12%
  • Tỷ lệ chọn: 18,21%

Missfotune

Danh sách cấp làn đường ADC: Miss Fortune, Senna, Ezreal, Lucian, Vayne.

5. Hỗ trợ – Leona

  • Tỉ lệ chiến thắng: 51,29%
  • Tỷ lệ chọn: 9,75%

Leona

Hỗ trợ danh sách cấp làn đường: Leona, Nautilus, Blitzcrank, Senna, Thresh.

Dưới đây là danh sách các tướng mạnh nhất cho mọi vai trò trong bản 10.9. Cảm ơn bạn!