Free Fire – Nhân vật D-bee

D-bee – Cốt truyện

D-ong trong Free Fire có một tính cách hướng ngoại và thích gặp gỡ những người mới. D-bee tin rằng ý nghĩa của cuộc sống là tạo ra, và đó là lý do tại sao anh ấy trở thành một người sáng tạo. D-bee cũng bị mê hoặc bởi vũ điệu và âm nhạc.

D-bee – Khả năng

Khi bắn trong khi di chuyển, tốc độ di chuyển và độ chính xác tăng lên.

D-bee – Lên cấp

Cấp độ Phân đoạn bắt buộc Diễn tả Giải thưởng
Không có sẵn Khi vừa bắn vừa di chuyển, tốc độ di chuyển tăng 5%, độ chính xác tăng 10%
100 Khi vừa bắn vừa di chuyển, tốc độ di chuyển tăng 7%, độ chính xác tăng 13%
500 Khi vừa bắn vừa di chuyển, tốc độ di chuyển tăng 9%, độ chính xác tăng 17%. Triệu hồi thẻ airdrop
1500 Khi vừa bắn vừa di chuyển, tốc độ di chuyển tăng 11%, độ chính xác tăng 22%
2500 Khi vừa bắn vừa di chuyển, tốc độ di chuyển tăng 13%, độ chính xác tăng 28%
5000 Vừa bắn vừa di chuyển, tốc độ di chuyển tăng 15%, độ chính xác tăng 35%. Biểu ngữ của D-bee

Xem thêm những bài về : Cốt Truyện Game

Nguồn : kisugame.com