Free Fire – Nhân vật A124

A124 – Cốt truyện

A124 trong Free Fire là robot được chế tạo theo công nghệ hiện đại.

A124 có 2 trạng thái tâm:

  1. Chế độ gái 18 tuổi bình thường
  2. Chế độ chiến đấu.

A124 – Khả năng

Khả năng của A124 Free Fire là Thrill of Battle, chuyển đổi một phần EP thành HP.

A124 – Lên cấp

Xem thêm những bài về : Cốt Truyện Game

Nguồn : kisugame.com