Sau khi chỉnh sửa tập 1, Cổ Liên Quân tiếp tục tung ra bản chỉnh sửa thứ hai. Lần này cũng chủ yếu thay đổi sức mạnh của một số đội hình và tướng. Đây là chi tiết edit Cờ Liên Quân giữa mùa tập 2.

Chỉnh sửa giữa mùa Cờ Tướng Liên Quân Tập 2

cap-nhat-co-connect-quan

1. Clan – Hệ thống

6 sát thủ:

  • 50% crit cơ hội => 60% crit cơ hội.
  • 250% chí mạng => 250% chí mạng.

6 xe tăng: Nhận +1200 giáp => Tất cả đồng minh nhận được +1200 giáp.

4 xạ thủ:

  • 40% crit => 50% crit.
  • 50% công vật lý => 60% công vật lý.

2. Tướng

gidur Gildur

  • Sát thương kỹ năng: 600/1200/1800 → 600/1600/2600.
  • Thay đổi công việc phe phái: Người giám hộ | Các vị thánh → Parry | Người giám hộ | Các vị thánh.

morenMoren

  • Tăng giáp kép: 100/140/180 → 100/200/300.

florentino Florentino

  • Sát thương kỹ năng: 1500/3000/4500 → 2000/4000/6000.

Annette Annette

  • Tăng khả năng hồi máu: 500/1000/1500 → 1000/2000/3000.

xeniel Xeniel

  • Sát thương kỹ năng: 500/750/1000 → 750/1250/1750.

Trên đây là những thông tin chi tiết về bản cập nhật thứ 2 của Cờ Liên Minh. Cảm ơn đã tham khảo.