“Hay Xem Ngay” Hướng dẫn trả lời câu hỏi mật thư Thời Khắc Đối Đầu trong Âm Dương Sư

Thời gian để đối đầu là một hoạt động diễn ra từ 17:00 đến 22:00 hàng ngày, các câu hỏi bí mật là hoàn toàn ngẫu nhiên. Tại đây, Caothugame.net sẽ chia sẻ tất cả các câu hỏi và câu hỏi , đáp án mật thư thời khắc đối đầu để bạn tham khảo.

Tóm tắt các câu hỏi và câu trả lời bí mật trong “Thời Khắc Đối Đầu”

Lưu ý: Nếu bạn xem trên PC, hãy nhấn Ctrl + F, sau đó nhập câu hỏi để tìm nhanh.

Bạn thân của Ibaraki Douji là ai? –> Đáp án: Shuten Douji
Bạn tốt của Sakura no Sei là ai? –> Đáp án: Momo no Sei
Bộ 2 món của ngự hồn Phá Thế có thể kích hoạt hiệu quả gì? –> Đáp án: Chí Mạng +15%
Bộ 2 món của ngự hồn Thế Hồn có thể kích hoạt hiệu quả gì? –> Đáp án: Máu +15%
Bộ 2 món của ngự hồn Tâm Nhãn có thể kích hoạt hiệu quả gì? –> Đáp án: Công +15%
Bộ 4 món của ngự hồn Hỏa Linh có thể kích hoạt hiệu quả gì? –> Đáp án: Nhận 3 Quỷ Hỏa
Bộ 4 món của ngự hồn Mộc Mị có thể kích hoạt hiệu quả gì? –> Đáp án: Trộm Quỷ Hỏa
Bộ 4 món của ngự hồn Niết Bàn có thể kích hoạt hiệu quả gì? –> Đáp án: Hồi phục HP
Bộ 4 món của ngự hồn Thụ Yêu có thể kích hoạt hiệu quả gì? –> Đáp án: Tăng chữa trị
Bộ 4 món của ngự hồn Tuyết Hồn có thể kích hoạt hiệu quả gì? –> Đáp án: Đóng băng mục tiêu
Bộ 4 món của ngự hồn Võng Thiết có thể kích hoạt hiệu quả gì? –> Đáp án: Bỏ qua phòng thủ
Chó cưng của Kyonshi Imouto tên là gì? –> Đáp án: Cà Chua
Chị gái của Kamigui là ai? –> Đáp án: Enenra
Cuồng Khiếu của Shuten Douji, mỗi tầng tối đa hồi phục bao nhiêu % máu? –> Đáp án: 20%
Cái gì thưởng báo danh mỗi ngày không có? –> Đáp án: Thức Thần Mới
Câu Hồn Đăng của Aoandon, mỗi lần hấp thu bao nhiêu Quỷ Hỏa địch? –> Đáp án: 1
Câu cửa miệng của Tesso là gì? –> Đáp án: Nhà có một con chuột,…
Cờ Cá Chép của Ebisu tối đa kế thừa bao nhiêu % máu của Ebisu? –> Đáp án: 60%
Cửa vào Tập Kết Huyễn Cảnh ở đâu? –> Đáp án: Phố
Dùng đạo cụ nào bên dưới, là không thể triệu hồi thức thần SSR? –> Đáp án: Bùa Xám
Dưới đây cái nào là thuật pháp của Tesso? –> Đáp án: Gia Tài Van Quán (B)
Dưới đây thức thần hiếm có nào không thể thức tỉnh? –> Đáp án: N
Hakuro vào trạng thái Minh Tường sẽ tăng loại thuộc tính nào? –> Đáp án: ST C.Mạng
Hiệu quả Thuật pháp thông linh Tật Phong của Kagura là? –> Đáp án: Tăng 1 lượt đánh
Hiệu quả bộ 4 Ngự Hồn nào dưới đây là sát thương phản lại phải chịu? –> Đáp án: Kính Cơ
Hiệu quả bộ 4 Ngự Hồn nào dưới đây lần đầu ra trận nhận được Quỷ Hỏa? –> Đáp án: Hỏa Linh
Huyễn cảnh do Long Thủ Ngọc của Kaguya kích hoạt không có hiệu ứng nào? –> Đáp án: Tăng điểm HP
Huyễn cảnh do Ảo Cảnh Tinh Thần của Susabi kích hoạt có hiệu ứng nào? –> Đáp án: Susabi Trợ Chiến
Hàng tuần lần đầu chia sẻ Thư Viện hoặc triệu hồi, phần thưởng là? –> Đáp án: Bùa Thần Bí
Hội Cầu Nguyện có thể nhận được gì? –> Đáp án: Mảnh Khế Ước
Ibaraki Douji mất tay nào? –> Đáp án: Tay phải
Khiêu chiến phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa, cần loại đạo cụ nào dưới đây? –> Đáp án: Vé Tham/Sân/Si
Khiêu chiến phó bản Niên Thú, cần tiêu hao bao nhiêu Sushi? –> Đáp án: 12
Khiêu chiến phó bản Thủy Quái, cần tiêu hao bao nhiêu Sushi? –> Đáp án: 30
Khung-Cách nhận được Nguyệt Kiến là? –> Đáp án: Hoàn thành thành tựu Phi Châu-Âm Dương Sư
Kỹ năng nào không thể giảm sát thương của đồng đội phải chịu? –> Đáp án: Minh Điệp
Liên Kết Sinh Mệnh của Shouzu, mỗi lần sử dụng hồi phục bao nhiêu % máu? –> Đáp án: 5%
Muốn xem lại các cốt truyện đã mở khóa, nhấn vào? –> Đáp án: Nhấn vào Cây Anh Đào trong Vườn – Hồi Ức
Máu càng thấp, sát thương tấn công thuật pháp càng lớn là của? –> Đáp án: Kyuuketsuhime
Mục nào dưới đây không phải nội dung nhiệm vụ hàng ngày? –> Đáp án: PVP
Mục nào không hỗ trợ tăng thêm trong các mục sau? –> Đáp án: Kho Báu Người Giấy
Nguyên liệu thăng cấp Ngự Hồn không gồm cái nào dưới đây? –> Đáp án: Ngự hồn
Nguyên liệu thăng cấp thức thần không gồm cái nào dưới đây? –> Đáp án: Bùa Thần Bí
Người dùng tính mạng để phong ấn tạm thời Orochi là ai? –> Đáp án: Âm Dương Sư Kyoto
Người dạy Momiji ăn thịt người là ai? –> Đáp án: Seimei Hắc Ám
Nơi vào xem ngoại truyện là? –> Đáp án: Ngoại Truyện
Nội dung nào dưới đây không thể xem ở Thư Viện? –> Đáp án: Cấp Thức thần
Sau khi thỏa mãn điều kiện gì thì có thể đặt thức thần vào trong Vườn? –> Đáp án: Hoàn Thành Truyền Thuyết
Seimei Hắc Ám bảo ai ăn thịt người để bảo vệ sắc đẹp? –> Đáp án: Momiji
Susabi là sứ giả của thần, ban đầu giáng lâm ở đâu? –> Đáp án: Làng bên bờ biển
Sở trường của Hakuro là gì? –> Đáp án: Cung tên
Tham gia Bách Quỷ Dạ Hành, nhận được gì? –> Đáp án: Mảnh khế ước
Thuật pháp Tiền Là Chính Nghĩa” tiêu hao mấy điểm Quỷ Hỏa? –> Đáp án: 2
Thuật pháp nào có thể giải trừ hiệu ứng giảm ích của phe mình? –> Đáp án: Thiên Giáng Lệ Kích
Thuật pháp nào có thể phong ấn hiệu quả Ngự Hồn của thức thần? –> Đáp án: Tâm Đố Kỵ
Thuật pháp nào dưới đây có thể bảo vệ đồng đội? –> Đáp án: Phong Thuẫn
Thuật pháp nào dưới đây có thể cung cấp Quỷ Hỏa cho phe mình? –> Đáp án: Họa Phúc Tương Sinh
Thuật pháp nào dưới đây có thể câm lặng địch? –> Đáp án: Oán Hồn Trọng Áp
Thuật pháp nào dưới đây có thể hồi sinh đồng đội? –> Đáp án: Đào Khai Hoa
Thuật pháp nào dưới đây có thể tăng thanh hành động của phe mình? –> Đáp án: Hola Hola
Thuật pháp nào dưới đây là thuật pháp chữa trị? –> Đáp án: Trị Dũ Quang
Thuật pháp nào dưới đây là thuật pháp khiêu khích? –> Đáp án: Châm nữ
Thuật pháp nào dưới đây là thuật pháp sát thương quần thế? –> Đáp án: Câu hồn đăng
Thuật pháp nào dưới đây là thuật pháp sát thương đơn thể? –> Đáp án: Vô Ngã
Thuật pháp nào dưới đây thuật pháp sát thương quần thể? –> Đáp án: Câu Hồn Đăng
Thuộc tính bộ 2 món của Ngự Hồn nào dưới đây không phải chí mạng? –> Đáp án: Âm Ma
Thuộc tính bộ 2 món của Ngự Hồn nào dưới đây không phải kháng hiệu ứng? –> Đáp án: Bất khuất
Thông qua Thuật Pháp, không thể làm được gì? –> Đáp án: Thăng cấp Thức Thần
Thông qua cách nào dưới đây có thể nhận được Huy Hiệu? –> Đáp án: Hội Chiến Săn Bắt
Thông qua cách nào dưới đây có thể nhận được Vinh Dự? –> Đáp án: PVP
Thú cưỡi của Yamausagi là động vật gì? –> Đáp án: Chén
Thú cưỡi của thức thần MouBa là gì? –> Đáp án: Nha Nha
Thư Đồng giống thức thần nào dưới đây nhất? –> Đáp án: Akajita
Thức Thần của Seimei Hắc Ám là? –> Đáp án: Ootengu và Yuki Onna
Thức thần thỏa mãn điều kiện nào dưới đây có thể thăng sao? –> Đáp án: Đạt tới cấp cao nhất hiện tại
Trong các nhân vật dưới đây, ai không biết thổi sáo? –> Đáp án: Shuten Douji
Trong các thuật pháp sau, thuật pháp nào có hiệu ứng khống chế? –> Đáp án: Bạo Phong Tuyết
Trong các thuật pháp sau, thuật pháp nào có thể bảo vệ đồng đội? –> Đáp án: Phong Thuẫn
Trong các thuật pháp sau, thuật pháp nào có thể câm lặng địch? –> Đáp án: Vật trời giáng
Trong các thuật pháp sau, thuật pháp nào có thể tăng tốc độ phe mình? –> Đáp án: Hola Hola
Trong các thuật pháp sau, thuật pháp nào là tấn công quần thể? –> Đáp án: Thiên Vũ Giáng
Trong cốt truyện, Hououka yêu cầu Seimei dẫn ai đi từ rừng Phượng? –> Đáp án: Yao Bikuni
Trong cốt truyện, Kairaishi và anh trai của nàng ta ngủ say ở đâu? –> Đáp án: Trong sông Sanzu
Trong cốt truyện, Kingyochi muốn trả thù ai? –> Đáp án: Lãnh Chúa Arakawa
Trong cốt truyện, Kingyochi mời ai tham gia Hội Nữ Tử? –> Đáp án: Susabi
Trong cốt truyện, Kuro Douji và Shiro Douji đã trở thành đệ tử của ai? –> Đáp án: Kuro Mujou và Shiro Mujou
Trong cốt truyện, Kurodouji và Shirodouji thành đệ tử của ai? –> Đáp án: Kuro Mujou và Shiro Mujou
Trong cốt truyện, Seimei tìm thứ gì để đánh bại Orochi? –> Đáp án: Kiếm Kusanagi
Trong cốt truyện, Yao Bikuni đợi Seimei bao lâu trong rừng Phượng? –> Đáp án: 30 năm
Trong cốt truyện, Yuki Onna và Ootengu theo phe Âm Dương Sư nào? –> Đáp án: Seimei Hắc Ám
Trong cốt truyện, bạn tốt của Kaguya là ai? –> Đáp án: Kingyochi
Trong cốt truyện, là ai giết hại Chim Sẻ bạn thân của Inugami? –> Đáp án: Kyuuinochi Neko
Trong cốt truyện, là ai nói với Seimei mảnh Kiếm Kusanagi ở Minh Giới? –> Đáp án: Seimei Hắc Ám
Trong cốt truyện, mảnh Kiếm Kusanagi giấu ở đâu? –> Đáp án: Minh Giới
Trong cốt truyện, yêu quái Enma yêu cầu Seimei trấn áp là ai? –> Đáp án: Kairaishi
Trong cốt truyện, yêu quái bắt Kagura tới Núi Hắc Dạ là ai? –> Đáp án: Kamigui
Trong cốt truyện, yêu quái nào dụ dỗ Kagura trong mộng cảnh? –> Đáp án: Kodokushi
Trong cốt truyện, yêu quái nào yêu thầm Koi? –> Đáp án: Kappa
Trong số thức thần dưới đây, ai không có mặt nạ? –> Đáp án: Bakedanuki
Trong số thức thần dưới đây, ai không phải yêu quái dưới nước? –> Đáp án: Kyuuinochi Neko
Trong số thức thần dưới đây, ai không thể nào chữa trị cho đồng đội? –> Đáp án: Hououka
Trong số thức thần dưới đây, ai là bé trai đáng yêu? –> Đáp án: Hannya
Trong số thức thần dưới đây, ai là cô gái đáng yêu? –> Đáp án: Zashiki Warashi
Trong số thức thần dưới đây, ai muốn vĩnh viễn sống cùng anh trai? –> Đáp án: Kairaishi
Trong số thức thần dưới đây, ai ngồi trên lưng Ếch Tinh? –> Đáp án: Mouba
Trong số thức thần dưới đây, ai nói tiếng khác với những người khác? –> Đáp án: Oguna/Momo
Trong số thức thần dưới đây, ai sinh sống bên Sông Sanzu? –> Đáp án: Higanbana
Trong số thức thần dưới đây, ai trên đầu không có sừng? –> Đáp án: Shutendouji
Trong số thức thần dưới đây, ai tới từ Minh Giới? –> Đáp án: Enma
Trong số thức thần dưới đây, ai từng là một hòa thượng? –> Đáp án: Aobozu
Trong số thức thần dưới đây, có huynh đệ hoặc tỷ muội nào? –> Đáp án: Kuro Mujou
Trong số thức thần dưới đây, mắt ai nhiều nhất? –> Đáp án: Akajita
Trong số thức thần dưới đây, người giỏi vũ đạo là? –> Đáp án: akura no Sei
Trong số thức thần dưới đây, người không có cánh là? –> Đáp án: Yamawaro
Trong số thức thần dưới đây, người sinh ra từ trong tranh là? –> Đáp án: Kachou Fuugetsu
Trong số thức thần dưới đây, người thích kể chuyện là? –> Đáp án: Aoandon
Trong số thức thần dưới đây, người ít nói là? –> Đáp án: Kuro Mujou
Trong số thức thần dưới đây, số đuôi ai nhiều nhất? –> Đáp án: Sanbi no Kitsune
Trong số thức thần dưới đây, yêu quái không thể bay là ai? –> Đáp án: Hotuga
Trong số yêu quái dưới đây, ai cầm diều trên tay? –> Đáp án: Amanojaku Ao
Trong số yêu quái dưới đây, ai cầm kiếm ngọc (Kendama) trên tay? –> Đáp án: Amanojaku Aka
Trong số yêu quái dưới đây, ai thích gõ trống? –> Đáp án: Amanojaku Ki
Trong số yêu quái dưới đây, ai được gọi là Thần Gió? –> Đáp án: Ichimoku Ren
Trong số yêu quái dưới đây, có thể ăn ác mộng là? –> Đáp án: Yumeikui
Trường cảnh nào dưới đây có thể xuất hiện Người Giấy? –> Đáp án: Tất cả đều đúng
Yao Bikuni uy hiếp ai để yêu cầu Seimei giải trừ phong ấn của Orochi? –> Đáp án: Kagura
Yêu quái Youko định bắt đi là? –> Đáp án: Koi
Yêu quái nào chạy trên đường? –> Đáp án: Yamausagi và Mouba
Yêu quái đợi phu quân về trên Cầu Gãy là ai? –> Đáp án: Ame Onna
Âm Dương Sư có thể triệu hồi ảnh phân thân trợ chiến khi chiến đấu là? –> Đáp án: Hiromasa
Ân nhân cứu mạng của Hotarugusa là thức thần nào? –> Đáp án: Hakuro
Đâu là công việc của Kuro Mujou và Shiro Mujou? –> Đáp án: Dẫn hồn
Đạo cụ có thể cung cấp lượng lớn Exp cho thức thần là? –> Đáp án: Daruma
Đạo cụ có thể đổi trong Shop Bí Kíp có? –> Đáp án: Tất cả đều đúng
Đạo cụ cần để triệu hồi thức thần mới? –> Đáp án: Bùa
Đạo cụ dùng để thăng cấp Hộp Sushi là? –> Đáp án: Huy Hiệu
Đạo cụ dùng để Đột Phá Kết Giới là? –> Đáp án: Thẻ Đột Phá
Địa điểm Yao Bikuni và Seimei lần đầu gặp mặt là? –> Đáp án: Rừng Phượng
Động vật nào đứng trên khung Ước Nguyện chỗ Lồng Đèn bên trái Vườn? –> Đáp án: Quạ

Lời kết

Trên đây là bài viết chi tiết nhất tóm tắt câu hỏi và đáp án mật thư Thời Khắc Đối Đầu chi tiết . Nếu nó bị thiếu, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin để làm cho bài viết đầy đủ hơn.

Chúc bạn chơi game vui vẻ!

thời khắc đối đầu, thời khắc đối đầu âm dương sư, thoi khac doi dau, đáp án thời khắc đối đầu, cau hoi thoi khac doi dau, mật thư thời khắc đối đầu, câu hỏi thời khắc đối đầu, đáp án mật thư thời khắc đối đầu, dap an thoi khac doi dau, thời khắc đối đầu mật thư, dap an mat thu thoi khac doi dau, dđáp án thời khắc đối đầu, mat thu thoi khac doi dau, thời khắc đối đầu rút thăm ngẫu nhiên, thời khắc đối đầu onmyoji, thoi khac doi dau am duong su, hướng dẫn thời khắc đối đầu âm dương sư, boss thời khắc đối đầu, câu hỏi thời khắc đối đầu âm dương sư
Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com